Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1982
Reposted byinnocentsoulkwasmiloszhashDagarhenszpaqusgrete-die-rakete
Z racji, że stało się jak się stało wykorzystam to do przypomnienia twórczości Mistrza bardziej i mniej znanej. Wszystko ma swoje plusy.
9763 8d80 500
1967
Reposted bywillidorangeugartewhalembitterteethjecerkwiatywewlosach-ninja-leniwiecxwyczesanagitaraxjaggalFizlisarazationhormezaPicki91wishyouwereherewrzacalittlemisssunshineazazelMartwa13Najadaxwyczesanagitarax
2608 6a6e 500
Mistrz i jego dbałość o szczegóły. 1975
Reposted bycziterdanoniskoshowmetherainbowHigh-KeyFlowialiuszllarwydd
Żona Zofia. Lata 50.
Reposted bycziterspaceshipsinnocentsoulcotarskytesknotyluiizNajadaPorannyLuukkarajskaamerykanskieciachooxygeniumastrophysicistbodyinthegarden
1984
Reposted bycziterdanoniskoklausyklausyMaR2-D2klapki
9725 90c9 500
2005
Reposted bysarazationdanoniskoarizonadreamnevermorefuckiteffodienssepulcrumjointskurwysynhormeza
9722 e6ec 500
1967
Reposted bysarazationdanoniskoLuukkanevermorefuckithormeza
9720 9d4d 500
1964
Reposted byLuukkahormezazygmuntjaggalNajada
9719 d764 500
1971
Reposted bydanoniskostyltePicki91kacownikoversensitivecziterarizonadreamczinokzarazekeffodienssepulcrumjointskurwysynhormezakattflauschfischoskihollowsky
9718 9685 500
Lata 70.
Reposted byhavingdreamspulegondanoniskokattstyltewillididjetcziterSzczurekaleniekoniecznieeffodienssepulcrumhormezazygmuntthetemplerobxcoxchceszHambreDelAlmajakbywokuniebazdzblolzawiloultralemonjanuschytrusiwowad
Żona Zofia. Lata 50.
Reposted bysarazationdanoniskoplusiekalyeskaluiizsuben
9716 6d66 500
1988
Reposted bydunkellichtwillideffodienssepulcrumdowntherabbitholeiamnotarobothormezazygmuntplepleflauschfischpulegonrobxcoxchcesz
9713 5623 500
1967
Reposted bydanoniskohormezazygmunt
9710 6b13 500
1973
Reposted byultralemondanoniskostylteiamophelianowelovestorycziterwolfeearizonadreamtrawkaaanevermorefuckiteffodienssepulcrumjointskurwysynhormezashitsuriazazelavieejankomuzykAdalbert67angelofdeathrobxcoxchceszninja-leniwiecpseudooptymistkaLazhwardtoniewszystkoLaCamisaNegrasunakoiamnotarobot
9606 f3bf 500
1979
Reposted bydanoniskonevermorefuckithormezaschwarzerwolfluvapple
6565 6439
Reposted fromqueen-of-spades queen-of-spades
6569 ed41
Reposted fromqueen-of-spades queen-of-spades
Wywiad z Mistrzem. Rok 1997.
1119 6c0a 500
Beksiński
Reposted fromabandroned abandroned viaRudeGirl RudeGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl