• 4777727772
 • DurdenTyler
 • herpermission
 • zzz123
 • panpancerny
 • Queress
 • kudlaty
 • Maryiczary
 • krzysk
 • Najada
 • cgntv-dssnnc
 • perditumest
 • pollywood
 • HerBlackWings
 • havingdreams
 • ShittyKitty
 • zorza
 • MrsEuterpe
 • jakbywokuniebazdzblolzawilo
 • dezynwoltura
 • Luukka
 • iamophelia
 • effodienssepulcrum
 • PavoRte
 • cinnamomum
 • fosgen
 • mrsmean
 • psychotropowa
 • 21gramow
 • Szczu
 • corvax
 • maardhund
 • wildindian
 • forgetaboutit
 • uun
 • whothefuckismonikapomijan
 • vesania
 • mentha
 • nenya
 • LittleJack
 • infinitenoise
 • anobotakitak
 • Poranny
 • fivestagesofloss
 • weselefigara
 • tutaj
 • lkd
 • innocentsoul
 • veryrude
 • rzuczasty
 • somebodytolove
 • BlueEmbassy
 • suicideisselfexpression
 • katt
 • chakatagir
 • Exfeletes
 • tsudrats
 • borzezielony
 • jestemewsonem
 • czekoczeko
 • megiddovl
 • hcnik
 • crimsonghost
 • immortale
 • rapetrain
 • jestemdebilem
 • fiolkowa
 • FutrzaQ
 • patyna
 • alexcopaci
 • drunkoncyanide
 • edenpath
 • elston-gunn
 • blackhearted
 • deLioncourt
 • Kisiel
 • inajaa
 • bartoosz
 • nigdyja
 • PeaceInHeart
 • cyna
 • persona-non-grata
 • passionative
 • dysonanspoznawczy
 • queen-of-spades
 • satyrlane
 • bialy-krolik
 • zaufajswojemuscenarzyscie
 • szabatowa
 • karmazynowa
 • Precz
 • hormeza
 • playgroundlove
 • Child-Rocking
 • kaj-zerka
 • dead-inside
 • dunkellicht
 • occasiondressesuk
 • gemmy
 • lonelygirl15
 • smietniknasmieci
 • harpagan
 • pastelina
 • darthsadic
 • kreska-groteska
 • korniq
 • strangespecters
 • nimeton
 • Foxyladyy
 • polana
 • Liminality
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6635 eaee 500
Reposted fromthetemple thetemple viajointskurwysyn jointskurwysyn
7953 307b 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
thefugitivesaint Kōno Bairei (1844-1895), “Bairei hyakucho gafu”. Vol. 3, 1881
8147 c540 500
"upadek oznacza bardzo poważne załamanie, ale takie, z którego jeszcze można się podnieść".
7988 d4bc 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
7989 40d7 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
7990 a62e 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

W przytulaniu, odwrotnie niż w seksie, nie można udawać.

"Klasyczne przytulenie trwa tyle czasu, ile zabiera nam wymówienie frazy: „Sto dwadzieścia cztery”. Po tym czasie, jeżeli przytula nas osoba, której nie znamy albo znamy ją słabo, rodzą się w głowie pytania: „Dlaczego tak długo? Czy to ma już podtekst seksualny? Może będzie lepiej, jeżeli wysunę się z objęć”. Zwykle się wysuwamy, niektórzy się nawet… wyszarpują. Ludzie, którzy w ogóle nie lubią się przytulać, nie umieją się także w przytulaniu zrelaksować, bo czują, że spada z nich emocjonalna zbroja, którą chcą za wszelką cenę zachować."
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
5710 1a43 500
Reposted fromzelbekon zelbekon vianitrovent nitrovent
Miałem kilka lat temu współlokatora, z rocznika 96. Raczej nie wpisywał się w trend. W ciągu tygodnia przyprowadzał od 3 do 5 koleżanek z tindera.
Reposted fromgruetze gruetze viaUncommonSense UncommonSense
6618 c7af 500
Reposted fromthetemple thetemple
luxio:

tries to do things: becomes overridden with anxiety

doesn’t do things: becomes overridden with anxiety

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaciarka ciarka
6660 d192
Reposted frommhorrighan mhorrighan viajudysza judysza
6771 9dcd 500
football fields per Fahrenheit
Reposted frommakros makros viajudysza judysza
6798 1e64
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaPoranny Poranny
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy? 
— S.Silverstein
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viajunior13 junior13
6308 89ef
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viarurky rurky
6103 55c3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viarurky rurky
4663 774a 500
Reposted fromTamahl Tamahl viarurky rurky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl