• 4777727772
 • DurdenTyler
 • herpermission
 • zzz123
 • panpancerny
 • krzysk
 • Najada
 • Queress
 • kudlaty
 • darthsadic
 • pastelina
 • harpagan
 • smietniknasmieci
 • lonelygirl15
 • gemmy
 • occasiondressesuk
 • dunkellicht
 • dead-inside
 • kaj-zerka
 • Child-Rocking
 • playgroundlove
 • hormeza
 • Precz
 • karmazynowa
 • szabatowa
 • zaufajswojemuscenarzyscie
 • bialy-krolik
 • satyrlane
 • queen-of-spades
 • dysonanspoznawczy
 • passionative
 • persona-non-grata
 • cyna
 • PeaceInHeart
 • nigdyja
 • bartoosz
 • inajaa
 • Kisiel
 • deLioncourt
 • blackhearted
 • elston-gunn
 • edenpath
 • drunkoncyanide
 • alexcopaci
 • patyna
 • FutrzaQ
 • fiolkowa
 • jestemdebilem
 • rapetrain
 • immortale
 • crimsonghost
 • hcnik
 • megiddovl
 • czekoczeko
 • jestemewsonem
 • borzezielony
 • tsudrats
 • Exfeletes
 • chakatagir
 • katt
 • suicideisselfexpression
 • BlueEmbassy
 • somebodytolove
 • rzuczasty
 • veryrude
 • innocentsoul
 • lkd
 • tutaj
 • weselefigara
 • fivestagesofloss
 • Poranny
 • anobotakitak
 • infinitenoise
 • LittleJack
 • nenya
 • mentha
 • vesania
 • whothefuckismonikapomijan
 • uun
 • forgetaboutit
 • wildindian
 • maardhund
 • corvax
 • Szczu
 • 21gramow
 • psychotropowa
 • mrsmean
 • fosgen
 • cinnamomum
 • PavoRte
 • effodienssepulcrum
 • iamophelia
 • Luukka
 • dezynwoltura
 • Maryiczary
 • jakbywokuniebazdzblolzawilo
 • MrsEuterpe
 • zorza
 • ShittyKitty
 • havingdreams
 • HerBlackWings
 • pollywood
 • perditumest
 • cgntv-dssnnc
 • Liminality
 • polana
 • Foxyladyy
 • nimeton
 • strangespecters
 • korniq
 • kreska-groteska
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8881 70bd 500
Reposted fromGreyscale Greyscale viaAmericanlover Americanlover

Kłębiło się we mnie mnóstwo emocji, z których połączenia nic nie wynikało, tylko jakaś drętwota, brak uczuć wywołany nadmiarem uczuć.

— Hanya Yanagihara
Reposted fromaleander aleander vialekkaprzesada lekkaprzesada
9887 3450 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
9826 439e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBabson Babson
1061 caba 500
Reposted fromkarwowsky karwowsky
1064 0c21 500
Reposted fromkarwowsky karwowsky
1096 428c 500
Reposted fromkarwowsky karwowsky
1097 360f 500
Reposted fromkarwowsky karwowsky
9864 999b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaikari ikari
2428 58d3 500
Reposted fromkordo kordo viaikari ikari
9882 73c5
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
1213 ecca 500
Reposted fromRowena Rowena
0688 040a 500
Reposted fromcontigo contigo vianoisetales noisetales
0078 f8d4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianokturnal nokturnal
9802 cf5e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahepi hepi
6818 80a7 500
Reposted fromLane Lane viahepi hepi
7026 c1b5 500
Reposted fromhrafn hrafn viahepi hepi
7032 e8b2 500
Reposted fromhrafn hrafn viahepi hepi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl