• 4777727772
 • DurdenTyler
 • herpermission
 • zzz123
 • panpancerny
 • krzysk
 • Najada
 • Queress
 • kudlaty
 • darthsadic
 • pastelina
 • harpagan
 • smietniknasmieci
 • lonelygirl15
 • gemmy
 • occasiondressesuk
 • dunkellicht
 • dead-inside
 • kaj-zerka
 • Child-Rocking
 • playgroundlove
 • hormeza
 • Precz
 • karmazynowa
 • szabatowa
 • zaufajswojemuscenarzyscie
 • bialy-krolik
 • satyrlane
 • queen-of-spades
 • dysonanspoznawczy
 • passionative
 • persona-non-grata
 • cyna
 • PeaceInHeart
 • nigdyja
 • bartoosz
 • inajaa
 • Kisiel
 • deLioncourt
 • blackhearted
 • elston-gunn
 • edenpath
 • drunkoncyanide
 • alexcopaci
 • patyna
 • FutrzaQ
 • fiolkowa
 • jestemdebilem
 • rapetrain
 • immortale
 • crimsonghost
 • hcnik
 • megiddovl
 • czekoczeko
 • jestemewsonem
 • borzezielony
 • tsudrats
 • Exfeletes
 • chakatagir
 • katt
 • suicideisselfexpression
 • BlueEmbassy
 • somebodytolove
 • rzuczasty
 • veryrude
 • innocentsoul
 • lkd
 • tutaj
 • weselefigara
 • fivestagesofloss
 • Poranny
 • anobotakitak
 • infinitenoise
 • LittleJack
 • nenya
 • mentha
 • vesania
 • whothefuckismonikapomijan
 • uun
 • forgetaboutit
 • wildindian
 • maardhund
 • corvax
 • Szczu
 • 21gramow
 • psychotropowa
 • mrsmean
 • fosgen
 • cinnamomum
 • PavoRte
 • effodienssepulcrum
 • iamophelia
 • Luukka
 • dezynwoltura
 • Maryiczary
 • jakbywokuniebazdzblolzawilo
 • MrsEuterpe
 • zorza
 • ShittyKitty
 • havingdreams
 • HerBlackWings
 • pollywood
 • perditumest
 • cgntv-dssnnc
 • Liminality
 • polana
 • Foxyladyy
 • nimeton
 • strangespecters
 • korniq
 • kreska-groteska
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Wszelkie siły i ochoty odpływają gdy wracam. 
4231 d15a 500

Léon (1994)

Reposted fromPoranny Poranny viamr-absentia mr-absentia
0201 8c8c 500
Reposted frommiststueck miststueck viagruetze gruetze
8517 9d91 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
8521 c602 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
9970 12ee 500
Reposted fromxanth xanth viaregcord regcord
7902 757d 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viapankamien pankamien
2425 a1c1 500
the abyss
Reposted frompankamien pankamien viaregcord regcord
Reposted fromFlau Flau vianaich naich
3995 976f 500
Reposted fromLane Lane viaprincess-carolyn princess-carolyn
7570 8538
gap
Reposted fromkopytq kopytq vianaich naich
1182 5951
Reposted fromtichga tichga vianaich naich
Życie jest nie naciągnięte dobrze na dupę obcisłe jeansy. Obrzydliwe. 
24 godziny bez spania. 18 godzin przenikających się snów.  co lepsze?
Reposted fromdjLangley djLangley
4646 33d7
Reposted fromteijakool teijakool viaHypothermia Hypothermia
5107 dd9d
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl