• DurdenTyler
 • herpermission
 • zzz123
 • panpancerny
 • Queress
 • kudlaty
 • Maryiczary
 • krzysk
 • Najada
 • cgntv-dssnnc
 • perditumest
 • pollywood
 • HerBlackWings
 • havingdreams
 • ShittyKitty
 • zorza
 • MrsEuterpe
 • jakbywokuniebazdzblolzawilo
 • dezynwoltura
 • Luukka
 • iamophelia
 • effodienssepulcrum
 • PavoRte
 • cinnamomum
 • fosgen
 • mrsmean
 • psychotropowa
 • 21gramow
 • Szczu
 • corvax
 • maardhund
 • wildindian
 • forgetaboutit
 • uun
 • whothefuckismonikapomijan
 • vesania
 • mentha
 • nenya
 • LittleJack
 • infinitenoise
 • anobotakitak
 • Poranny
 • fivestagesofloss
 • weselefigara
 • tutaj
 • lkd
 • innocentsoul
 • veryrude
 • rzuczasty
 • somebodytolove
 • BlueEmbassy
 • suicideisselfexpression
 • katt
 • chakatagir
 • Exfeletes
 • tsudrats
 • borzezielony
 • jestemewsonem
 • czekoczeko
 • megiddovl
 • hcnik
 • crimsonghost
 • immortale
 • rapetrain
 • jestemdebilem
 • fiolkowa
 • FutrzaQ
 • patyna
 • alexcopaci
 • drunkoncyanide
 • edenpath
 • elston-gunn
 • blackhearted
 • deLioncourt
 • Kisiel
 • inajaa
 • bartoosz
 • nigdyja
 • PeaceInHeart
 • cyna
 • persona-non-grata
 • passionative
 • dysonanspoznawczy
 • queen-of-spades
 • satyrlane
 • bialy-krolik
 • zaufajswojemuscenarzyscie
 • szabatowa
 • karmazynowa
 • Precz
 • hormeza
 • playgroundlove
 • Child-Rocking
 • kaj-zerka
 • dead-inside
 • dunkellicht
 • occasiondressesuk
 • gemmy
 • lonelygirl15
 • smietniknasmieci
 • harpagan
 • pastelina
 • darthsadic
 • kreska-groteska
 • korniq
 • strangespecters
 • nimeton
 • Foxyladyy
 • polana
 • Liminality
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3429 c548 500
Reposted fromanko25 anko25 viajointskurwysyn jointskurwysyn
Ludzie też się zmieniają. Zmieniają się w zasadzie ciągle. Lubimy udawać, że ci, których znamy, pozostają tacy sami, ale zmieniają się z dnia na dzień, gdy wyciągają nowe wnioski, zdobywają nowe doświadczenia, przychodzą im do głowy nowe myśli. Może, jak twierdził Heraklit, nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki... Ale myślę, że mocniejsza byłaby taka metafora: nie można dwa razy spotkać tej samej osoby.
— Brandon Sanderson
0294 e08e 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viajointskurwysyn jointskurwysyn
4949 a5c0

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viaanorexianervosa anorexianervosa
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
5255 c6de 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec
7537 68c2 500
1221 dc76 500
Reposted fromtfu tfu viaprzeciwdeszczowy przeciwdeszczowy
3046 17d9 500
Reposted fromkelu kelu
1308 0ced 500
Reposted fromantichris antichris viajanuschytrus januschytrus
8751 1a17
Reposted fromtehnvl tehnvl viajanuschytrus januschytrus
4641 73ab 500
Reposted fromidiod idiod viacats cats
8979 f3b2 500

earthwoolfire:

Moon bowl.
10.5" diameter. 4" high. Glazed black with a hint of red at the rim. Gold and silver lustred stars and galaxy within the middle.
Underside is modelled to recreate the surface of our moon and is left unglazed.
Available as a one off concept bowl ..never to be remade at earthwoolfire.etsy.com

Reposted fromwoluf woluf viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
8636 3b33
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl