• panpancerny
 • Queress
 • kudlaty
 • Maryiczary
 • krzysk
 • Najada
 • cgntv-dssnnc
 • perditumest
 • pollywood
 • HerBlackWings
 • havingdreams
 • ShittyKitty
 • zorza
 • MrsEuterpe
 • jakbywokuniebazdzblolzawilo
 • dezynwoltura
 • Luukka
 • iamophelia
 • effodienssepulcrum
 • PavoRte
 • cinnamomum
 • fosgen
 • mrsmean
 • psychotropowa
 • 21gramow
 • Szczu
 • corvax
 • maardhund
 • wildindian
 • forgetaboutit
 • uun
 • whothefuckismonikapomijan
 • vesania
 • mentha
 • nenya
 • LittleJack
 • infinitenoise
 • anobotakitak
 • Poranny
 • fivestagesofloss
 • weselefigara
 • tutaj
 • lkd
 • innocentsoul
 • veryrude
 • rzuczasty
 • somebodytolove
 • BlueEmbassy
 • suicideisselfexpression
 • katt
 • chakatagir
 • Exfeletes
 • tsudrats
 • borzezielony
 • jestemewsonem
 • czekoczeko
 • megiddovl
 • hcnik
 • crimsonghost
 • immortale
 • rapetrain
 • jestemdebilem
 • fiolkowa
 • FutrzaQ
 • patyna
 • alexcopaci
 • drunkoncyanide
 • edenpath
 • elston-gunn
 • blackhearted
 • deLioncourt
 • Kisiel
 • inajaa
 • bartoosz
 • nigdyja
 • PeaceInHeart
 • cyna
 • persona-non-grata
 • passionative
 • dysonanspoznawczy
 • queen-of-spades
 • satyrlane
 • bialy-krolik
 • zaufajswojemuscenarzyscie
 • szabatowa
 • karmazynowa
 • Precz
 • hormeza
 • playgroundlove
 • Child-Rocking
 • kaj-zerka
 • dead-inside
 • dunkellicht
 • occasiondressesuk
 • gemmy
 • lonelygirl15
 • smietniknasmieci
 • harpagan
 • pastelina
 • darthsadic
 • kreska-groteska
 • korniq
 • strangespecters
 • nimeton
 • Foxyladyy
 • polana
 • Liminality
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1150 0f81 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaBabson Babson
5137 1925 500
Reposted fromurban-cities urban-cities viaBabson Babson
3282 1472
7247 f6dd 500
Reposted fromneoraider neoraider viausagiaddict usagiaddict
4756 028f
Life's Contradictions
Reposted byruli ruli
7708 e92a 500
Reposted frompiehus piehus viastrzepy strzepy
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
Brak głód 
nieobecność 
ciała 
jest opisem miłości 
jest erotykiem współczesnym 
— Tadeusz Różewicz
1598 5571 500
Reposted fromgruetze gruetze vialetha0 letha0
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaPoranny Poranny
Czasem mam takie wrażenie, jakbym wszedł w życie bez zaproszenia i nagle wszyscy odkryli to oszustwo i oskarżali mnie wzrokiem, wbijając we mnie spojrzenia ostre jak ciernie.
— Jaume Cabré – "Wyznaję"
Reposted fromjestemjeden jestemjeden
1965 915a
Reposted fromaggape aggape viapikkumyy pikkumyy
4217 fc14
Reposted fromfujitsuh fujitsuh viaGunToRun GunToRun
3465 2e89 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Prawdopodobnie będę wariatką do końca życia. Pewnie będę podejmować pojebane decyzje i robić nienormalne rzeczy, nie zdając sobie nawet sprawy, że są nienormalne. Ludzie będą się nade mną litować, a ja sobie nigdy nikogo normalnego nie znajdę. I tak będzie zawsze, (...). Zostałam uszkodzona.
Tych zniszczeń nie da się naprawić.
— Rainbow Rowell "Fangirl"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaretro-girl retro-girl
3903 fb79
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourhabit yourhabit
Ludzie, którzy potrzebują najwięcej akceptacji dostają jej najmniej, a ludzie, którzy potrzebują najmniej akceptacji dostają jej najwięcej.
— Wayne Dyer
Reposted fromstormymind stormymind vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl