Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8123 914c 500

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viahormeza hormeza
9812 395d 500

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink viaPoranny Poranny
Z racji, że stało się jak się stało wykorzystam to do przypomnienia twórczości Mistrza bardziej i mniej znanej. Wszystko ma swoje plusy.
9763 8d80 500
1967
Reposted bywillidorangeugartewhalembitterteethjecerkwiatywewlosach-ninja-leniwiecxwyczesanagitaraxjaggalFizlisarazationhormezaPicki91wishyouwereherewrzacalittlemisssunshineazazelMartwa13Najadaxwyczesanagitarax
2608 6a6e 500
Mistrz i jego dbałość o szczegóły. 1975
Reposted bycziterdanoniskoshowmetherainbowHigh-KeyFlowialiuszllarwydd
Żona Zofia. Lata 50.
Reposted bycziterspaceshipsinnocentsoulcotarskytesknotyluiizNajadaPorannyLuukkarajskaamerykanskieciachooxygeniumastrophysicistbodyinthegarden
1984
Reposted bycziterdanoniskoklausyklausyMaR2-D2klapki
9725 90c9 500
2005
Reposted bysarazationdanoniskoarizonadreamkookinkideffodienssepulcrumbrzaskhormeza
9722 e6ec 500
1967
Reposted bysarazationdanoniskoLuukkakookinkidhormeza
9720 9d4d 500
1964
Reposted byLuukkahormezazygmuntjaggalNajada
9719 d764 500
1971
Reposted bydanoniskoSTYLTEPicki91kacownikoversensitivecziterarizonadreamczinokzarazekeffodienssepulcrumbrzaskhormezakattflauschfischoskihollowsky
9718 9685 500
Lata 70.
Reposted byhavingdreamspulegondanoniskokattSTYLTEwillididjetcziterSzczurekaleniekoniecznieeffodienssepulcrumhormezazygmuntthetemplerobxcoxchceszHambreDelAlmajakbywokuniebazdzblolzawiloultralemonjanuschytrusiwowad
Żona Zofia. Lata 50.
Reposted bysarazationdanoniskoplusiekalyeskaluiiz
9716 6d66 500
1988
Reposted bydunkellichthormezazygmunteffodienssepulcrumflauschfischwilliddowntherabbitholeiamnotarobotpleplepulegonrobxcoxchcesz
9713 5623 500
1967
Reposted bydanoniskohormezazygmunt
9710 6b13 500
1973
Reposted byultralemondanoniskoSTYLTEiamophelianowelovestorycziterwolfeearizonadreamtrawkaaakookinkideffodienssepulcrumbrzaskhormezashitsuriazazelavieejankomuzykAdalbert67angelofdeathrobxcoxchceszninja-leniwiecpseudooptymistkaLazhwardtoniewszystkoLaCamisaNegrasunako
9606 f3bf 500
1979
Reposted bydanoniskokookinkidhormezaschwarzerwolfluvapple
6565 6439
Reposted fromqueen-of-spades queen-of-spades
6569 ed41
Reposted fromqueen-of-spades queen-of-spades
Wywiad z Mistrzem. Rok 1997.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl